КОНСУЛЬТУВАННЯ

- у сфері державного нагляду (контролю) з питань додержання законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки; - в частині правомірності дій органів контролю при здійсненні планових (позапланових) заходів та застосування санкцій; - з підготовки переліку вимог пожежної безпеки при розробці технічних умов на випуск продукції та надання послуг протипожежного призначення; - щодо прийняття проектних рішень з пожежної безпеки при проектуванні будинків і споруд, визначення систем протипожежного захисту; - по порядку проходження погоджень проектних рішень з вимушеними відхиленнями від протипожежних вимог будівельних норм, а також у разі відсутності таких будівельних вимог; - допомога щодо заповнення декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
Розроблення плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) Збільшити для перегляду

Розроблення плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС)

ПЛАС — план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій.

 Даний документ включає в себе наступні складові:

  • аналіз потенційних небезпечних ситуацій на підприємстві;
  • виявлення різноманітних аварійних ситуацій та аварій, які можуть виникнути на об’єктах підприємства;
  • розгляд сценаріїв розвитку НС та оцінка їх наслідків;
  • опис прийнятих заходів на підприємстві для передбачення та запобіганню появи аварійних ситуацій;
  • опис необхідних заходів, які будуть вживатись персоналом підприємства та іншими аварійними службами для локалізації та знешкодження аварійних ситуацій.

Додаткова інформація, передбачена чинним законодавством України. ПЛАС необхідно переглядати кожні п’ять років.

Позачерговий перегляд та коригування ПЛАС здійснюється за розпорядженням (приписом) контролюючих органів, а також при змінах у технології, апаратурному оформленні, метрологічному забезпеченні технологічних процесів, змінах в організації виробництва, за наявності даних  про аварії на аналогічних підприємствах (об’єктах), з урахуванням змін житлового будівництва й розвитку в даному районі, вдосконалення дій під час аварій і досвіду,  накопиченого під час тренувань та перевірок.

Розробка ПЛАС регламентована Кодексом цивільного захисту України та законом України від 18.01.2001 № 2245-III «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

Наша компанія допоможе професійно розробити та відповідно погодити план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) на об’єкт будь-якої категорії складності, по всій території України у стислі терміни.

Відгуки

Напишіть відгук

Розроблення плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС)

Розроблення плану локалізації і ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС)

ПЛАС — план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій.

 Даний документ включає в себе наступні складові:

  • аналіз потенційних небезпечних ситуацій на підприємстві;
  • виявлення різноманітних аварійних ситуацій та аварій, які можуть виникнути на об’єктах підприємства;
  • розгляд сценаріїв розвитку НС та оцінка їх наслідків;
  • опис прийнятих заходів на підприємстві для передбачення та запобіганню появи аварійних ситуацій;
  • опис необхідних заходів, які будуть вживатись персоналом підприємства та іншими аварійними службами для локалізації та знешкодження аварійних ситуацій.

Додаткова інформація, передбачена чинним законодавством України. ПЛАС необхідно переглядати кожні п’ять років.

Позачерговий перегляд та коригування ПЛАС здійснюється за розпорядженням (приписом) контролюючих органів, а також при змінах у технології, апаратурному оформленні, метрологічному забезпеченні технологічних процесів, змінах в організації виробництва, за наявності даних  про аварії на аналогічних підприємствах (об’єктах), з урахуванням змін житлового будівництва й розвитку в даному районі, вдосконалення дій під час аварій і досвіду,  накопиченого під час тренувань та перевірок.

Розробка ПЛАС регламентована Кодексом цивільного захисту України та законом України від 18.01.2001 № 2245-III «Про об’єкти підвищеної небезпеки».

Наша компанія допоможе професійно розробити та відповідно погодити план локалізації і ліквідації аварійних ситуацій (ПЛАС) на об’єкт будь-якої категорії складності, по всій території України у стислі терміни.

Завантаження