КОНСУЛЬТУВАННЯ

- у сфері державного нагляду (контролю) з питань додержання законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки; - в частині правомірності дій органів контролю при здійсненні планових (позапланових) заходів та застосування санкцій; - з підготовки переліку вимог пожежної безпеки при розробці технічних умов на випуск продукції та надання послуг протипожежного призначення; - щодо прийняття проектних рішень з пожежної безпеки при проектуванні будинків і споруд, визначення систем протипожежного захисту; - по порядку проходження погоджень проектних рішень з вимушеними відхиленнями від протипожежних вимог будівельних норм, а також у разі відсутності таких будівельних вимог; - допомога щодо заповнення декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
Проведення навчання (пожтехмінімум) Збільшити для перегляду

Проведення навчання (пожтехмінімум)

Проведення навчання (пожтехмінімум) щодо заповнення декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Детальніше

Інформація

Проведення навчання (пожтехмінімум)

 На Україні Навчання з пожежно-технічного мінімуму проводиться відповідно до Типового положення про спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах і організаціях України.

  Знання і вивчення правил пожежної безпеки це найважливіший елемент загальної культури безпеки. Перевірка знань пожежно-технічного мінімуму полягає в контролі правильності кроків при виникненні возгоранія.Знакомство співробітників і керівників різних установ з Пожежної безпекою проводиться як для того щоб підвищити рівень протипожежної культури так і для стабілізації становища в області Пожежної безпеки на виробництві та в биту.Прохожденіе курсу пожежної безпеки усіма керівниками установ та організацій, індивідуальними підприємцями і рядові працівники приймають є одним з зобов тільних вимог для підприємств і організацій.Ответственность за організацію і проведення протипожежних інструктажів та занять з пожежно-технічного мінімуму покладається на керівника установи.

Відгуки

Напишіть відгук

Проведення навчання (пожтехмінімум)

Проведення навчання (пожтехмінімум)

Проведення навчання (пожтехмінімум) щодо заповнення декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки