КОНСУЛЬТУВАННЯ

- у сфері державного нагляду (контролю) з питань додержання законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки; - в частині правомірності дій органів контролю при здійсненні планових (позапланових) заходів та застосування санкцій; - з підготовки переліку вимог пожежної безпеки при розробці технічних умов на випуск продукції та надання послуг протипожежного призначення; - щодо прийняття проектних рішень з пожежної безпеки при проектуванні будинків і споруд, визначення систем протипожежного захисту; - по порядку проходження погоджень проектних рішень з вимушеними відхиленнями від протипожежних вимог будівельних норм, а також у разі відсутності таких будівельних вимог; - допомога щодо заповнення декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;

Про нас

razrabotchiki.jpg В умовах сьогодення, одним із основних обов’язків власника (керівника) підприємства (об’єкта комерційної нерухомості) – є забезпечення безперешкодної та безпечної для персоналу (споживачів) діяльності бізнесу, у тому числі, і його співіснування в одній площині з контролюючими органами різного спрямування.

Для більшості суб’єктів господарювання залишається "закритою" для розуміння тема пожежної та техногенної безпеки об’єктів, і, відповідно, всіх законних та прозорих стосунків із органами державного нагляду (контролю) у цій сфері. Ключовим для багатьох керівників стає – недопущення винесення судом рішення про застосування запобіжних заходів шляхом припинення експлуатації або відключення від джерел електроживлення.

Тому, цілком логічним, постає питання реалізації суб’єктом господарювання своїх прав, визначених Законом "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності". І власних сил, у таких випадках, просто виявляється недостатньо. Вихід – залучити кваліфіковану допомогу!

ТОВ "Пожежний Консалтинг" надає фахову допомогу у сфері пожежної, техногенної безпеки і цивільного захисту та має досвідчених кваліфікованих експертів, яким надано право проведення експертизи проектної документації та технічного обстеження будівель і споруд у частині забезпечення дотримання вимог пожежної, техногенної безпеки, що підтверджуються кваліфікаційними сертифікатами відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних зі створенням об’єктів архітектури. 

Підприємство є діючим членом Технічного комітету стандартизації ТК 315 "Системи техногенної і пожежної безпеки будівель і споруд" на який покладено завдання з розроблення, розгляду, погодження і супроводження національних стандартів у сфері систем техногенної і пожежної безпеки будівель і споруд.

Співробітники ТОВ "Пожежний Консалтинг" також є членами  науково-технічної ради Науково-технічного центру Українського союзу виробників продукції та послуг протипожежного призначення, якому відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 29.01.2013 № 30  присвоєно статус базової організації з науково-технічної діяльності у будівництві.

У ТОВ "Пожежний Консалтинг" Вам не лише зможуть надати експертну допомогу з питань забезпечення пожежної і техногенної безпеки об’єктів нерухомості, а також належним чином здійснити захист Ваших порушених інтересів.

Забезпечення пожежної та техногенної безпеки Вашого підприємства, а також створення комфортних умов для ведення та розвитку Вашого бізнесу – наша турбота.

З нами надійно та комфортно.